Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 17 863 47 08
  od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 16.00 lub w formie elektronicznej
  pod adresem e-mail: agnieszka.g@tpm.com.pl podając: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, termin oraz ilość przyjeżdżających osób.
 2. Apartamenty wynajmowane są na doby.
 3. Potwierdzenie rezerwacji otrzymają Państwo w formie pisemnej - elektronicznej w ciągu 24 godzin od daty wysłania rezerwacji.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 2 dni przelewem na podane konto bankowe. Rezerwacja jest ważna po wpłynięciu kwoty zaliczkowej na konto bankowe.
 5. Wpłacona zaliczka w wysokości 30% nie podlega zwrotowi.
 6. Pozostałą kwotę w wysokości 70% należy wpłacić przelewem na podane konto bankowe na 21 dni przed terminem pobytu.
 7. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej na 2 godziny przed przyjazdem do apartamentu pod podanym w potwierdzeniu rezerwacji numeru telefonu komórkowego.
 8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 — 6.00.
 9. Podczas pobytu w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 10. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe klienta. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Klienta jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50zł.
 11. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie lub na potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient może zostać obciążony kosztami dodatkowymi.
 12. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania obiektu w stanie zastanym.
 13. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. W przypadku wystąpienia szkody, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zniszczonych przedmiotów i usunięcia szkód.
 14. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
 15. Pobyt z pupilem (pies, kot itp.) jest możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu właścicielowi apartamentu. Najemca mieszkania ponosi wszelką odpowiedzialność za wszystkie ewentualnie wyrządzone szkody przez pupila.

Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 17 863 47 08
  od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 16.00 lub w formie elektronicznej
  pod adresem e-mail: agnieszka.g@tpm.com.pl podając: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, termin oraz ilość przyjeżdżających osób.
 2. Apartamenty wynajmowane są na doby.
 3. Potwierdzenie rezerwacji otrzymają Państwo w formie pisemnej - elektronicznej w ciągu 24 godzin od daty wysłania rezerwacji.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia w terminie 2 dni przelewem na podane konto bankowe. Rezerwacja jest ważna po wpłynięciu kwoty zaliczkowej na konto bankowe.
 5. Wpłacona zaliczka w wysokości 30% nie podlega zwrotowi.
 6. Pozostałą kwotę w wysokości 70% należy wpłacić przelewem na podane konto bankowe na 21 dni przed terminem pobytu.
 7. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej na 2 godziny przed przyjazdem do apartamentu pod podanym w potwierdzeniu rezerwacji numeru telefonu komórkowego.
 8. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 — 6.00.
 9. Podczas pobytu w apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 10. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe klienta. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Klienta jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50zł.
 11. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie lub na potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient może zostać obciążony kosztami dodatkowymi.
 12. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymania obiektu w stanie zastanym.
 13. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. W przypadku wystąpienia szkody, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zniszczonych przedmiotów i usunięcia szkód.
 14. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody właściciela.
 15. Pobyt z pupilem (pies, kot itp.) jest możliwy tylko po wcześniejszym zgłoszeniu właścicielowi apartamentu. Najemca mieszkania ponosi wszelką odpowiedzialność za wszystkie ewentualnie wyrządzone szkody przez pupila.